Jebkura sadarbība sākas ar sarunu, lai sākotnēji izprastu klientu mērķus un vēlmes. Sarunās ar klientiem mūsu eksperti lielu uzmanību velta klientu uzņēmējdarbības vajadzību, mērķu, prioritāšu izpētei, jau projekta sākuma solī paredzot iespējamos riskus, izstrādājot to novēršanas plānu un piedāvājot efektīvākos risinājumus, tādējādi klienti var justies droši un pārliecināti, ka viņu vēlmes tiks ne tikai uzklausītas, bet arī sadzirdētas un īstenotas.

Pakalpojumu cikls
Mūsu piedāvāto pakalpojumu jomās nodrošinām klientiem pilnu pakalpojumu ciklu, uzņemoties vienotu atbildību visā projekta norises gaitā – no sākotnējās idejas līdz projektam, vēlāk izbūvei un risinājuma uzturēšanai. Veicam risinājuma idejas pielāgošanu klienta vajadzībām, projektēšanas uzdevuma definēšanu, projektēšanu, risinājuma izbūvi un apkalpošanu. Šādi mēs ietaupām pasūtītāja laiku, līdzekļus un ļaujam izvairīties no nevajadzīga stresa situācijās, kurās dažādi piegādātāji vaino viens otru, nosakot atbildības robežas.

Ir vismaz trīs iemesli, kāpēc būtu jāapsver viena piegādātāja izvēle gan inženiersistēmu projektēšanā, gan izbūvē:

1) vienota un skaidra atbildība par rezultātu no idejas līdz ekspluatācijai (Vieni un tie paši speciālisti ir idejas autori, kuri piedalās projektēšanas uzdevuma izstrādāšanā, uzrauga projektēšanu un būvniecību. Uzturēšanas laikā šie paši eksperti ir rokas stiepiena attālumā. Tas ir pamats tam, lai sākotnējā risinājuma koncepcija un labās idejas tiktu novestas līdz to ieviešanai dzīvē);

2) ietaupīts laiks un izmaksas, kas rodas, savā starpā koordinējot dažādus apakšuzņēmējus, kuri nereti paši nav noskaņoti uz sadarbību (Visbiežāk domstarpības rodas starp projekta izstrādātājiem un izbūves veicējiem. Šādos gadījumos pasūtītājs nereti ir pa vidu);

3) precīza budžeta plānošana (Nereti projektētājs, kuram nav pieredzes izbūvē, nespēj precīzi novērtēt reālās projekta ieviešanas izmaksas, tāpēc daudzus izstrādātus projektus nākas īsā laikā optimizēt, lai iekļautos pasūtītāja budžetā. Parasti tam tiek atvēlēts ļoti īss laiks un sekas ir kļūdas projekta optimizācijā un velti iztērēta nauda un laiks oriģinālā projekta izstrādē).