Atpakaļ

Detaļas:

 • Klients:

  Ieslodzījuma vietu pārvalde

 • Periods:

  02/2022 - 12/2023

 • Vieta:

  Olaines cietums, Rīgas ielā 10, Olaine, Latvija

 • Uzdevums:

  Design & Build

Apraksts:

Citrus Solutions noslēdzis līgumu par Olaines cietuma jaunā korpusa būvprojekta izstrādi, būvniecību, autoruzraudzību un garantijas perioda nodrošināšanu. Strādāsim kā ģenerāluzņēmējs, nodrošinot pasūtītājam pilnu pakalpojumu ciklu un uzņemoties vienotu atbildību visā projekta norises gaitā – no sākotnējās idejas līdz projektam,  būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā.

Ēkas projekts paredz kā būvei būs vismaz 2 stāvi. Ēku veidos administratīvais korpuss un korpuss/korpusi, kur izvietosies notiesāto dzīvojamās telpas un koplietošanas telpas.

 • Administratīvajā korpusā bez darba telpām būs arī pārrunu telpa, viesu uzņemšanas telpa ar bērnu rotaļu stūrīti, WC, sporta zāle, bibliotēka/lasītava, multifunkcionāla zāle.
 • Korpusā, kur izvietotas notiesāto dzīvojamās telpas un koplietošanas telpas būs: divvietīgas notiesāto dzīvojamās telpas, tai skaitā, notiesātajiem ar kustības traucējumiem, soda izolatora kameras, dušas telpa, WC, saimniecības telpas.
 • Ap projektēto ēku labiekārtosim teritoriju: brauktuves, gājēju zonu ar pastaigu celiņiem, sporta un atpūtas laukumiem, bērnu laukumu, stāvvietu. Teritorija būs nožogota ar drošības žogu.

Cietuma korpusu paredzēts nodrošināt ar visām nepieciešamām inženierkomunikācijām, integrējot energoefektīvus un mūsdienīgus inženiertehniskus risinājumus (elektroapgādes tīkli; gāzes apgādes tīkli; vājstrāvas sistēmas; siltumapgāde, vedināšana un gaisa dzēšana; ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli; ugunsdrošības sistēmas, lai nodrošinātu ēkai ugunsnoturības pakāpi U2a).

Pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un notiesāto izmitināšanas tajā, ir paredzēts demontēt ēku kurā šobrīd tiek izmitinātas notiesātās sievietes.

Projekta realizācijas posmi:

 • Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes darbi
 • Būvprojekta izstrāde; arhitektūras projektēšana; piekļuves kontroles sistēmas projektēšana; telpu iekšējās apdares un aprīkojuma dizaina izstrāde; tehniskā projektēšana.
 • Celtniecības darbi
 • Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi
 • Teritorijas labiekārtošana

Ēkas grupa: III