Jūlija Zandersone
Valdes priekšsēdētāja
un izpilddirektore

Raimonds Gerbis
Valdes loceklis.
Ēku inženiersistēmu
būvniecības dienesta direktors

Kārlis Kostjukovs
Valdes loceklis.
Projektēšanas daļas vadītājs

 

Dace Mačulska
Citrus Solutions GmbH
direktore

Valdis Purvinskis
Ārējo tīklu būvniecības un uzturēšanas dienesta direktors

Daiga Riekstiņa
Personāla vadītāja

Valdis Grīnbergs
Ēku inženiersistēmu
uzturēšanas daļas vadītājs

Irina Lubgane
Finanšu un administratīvās
daļas vadītāja