Kārlis Kostjukovs
Valdes priekšsēdētāja
un izpilddirektora p.i.

Raimonds Gerbis
Valdes loceklis.
Stratēģisko projektu dienesta direktors

Kaspars Sproģis
Projektēšanas dienesta
direktora p.i.

 

Miks Ieviņš
Inženiertīklu
dienesta direktors

Raimonds Diļevka
Civilās būvniecības
dienesta direktors

Valdis Grīnbergs
Uzturēšanas
dienesta direktors                

Daiga Riekstiņa
Personāla vadības
daļas vadītāja

Eduards Toms
Finanšu un administratīvā
dienesta direktors

Oskars Štops
Informācijas tehnoloģiju
daļas vadītājs

Dace Purvinska
Citrus Solutions GmbH
direktore