Dāvis Eniks 
Izpilddirektors

Kārlis Kostjukovs
Valdes priekšsēdētājs.
Projektēšanas un būvniecības dienesta direktors 

Raimonds Gerbis
Valdes loceklis.
Inženiersistēmu projektu dienesta direktors

 

Valdis Grīnbergs
Uzturēšanas
dienesta direktors

Mārcis Gaspažiņš
Finanšu
dienesta direktors 

Daiga Riekstiņa
Personāla un administratīvā
dienesta direktore       

Citrus Solutions GmbH
Vadības komanda