Uzturēšanas pamatuzdevums ir sniegt klientiem pārliecību, ka tehniskie risinājumi vienmēr būs darba kārtībā un nodrošinās vajadzīgo rezultātu. Mūsu uzturēšanas darbinieki visā Latvijā ir gatavi uzņemties pilnu atbildību par sakaru tīklu infrastruktūras, pamata un rezerves elektrobarošanas, drošības sistēmu, kā arī ēku un industriālās automātikas uzturēšanu, objektu tehnisko apkopi, bojājumu novēršanu (remonti, sistēmu darbības atjaunošana) 24 h diennaktī.

Sīkāka informācija par risinājumiem pieejama šeit: