Paralēli tradicionālajām – apsardzes, videonovērošanas, piekļuves, ugunsdrošības un citām drošības sistēmām – piedāvājam arī speciālos drošības risinājumus, kas jo īpaši svarīgi ir tieši stratēģiskas nozīmes objektos. Piedāvājam radaru sistēmas, kas spēj kontrolēt, vai teritorijā nav parādījies kāds svešs objekts, termokameras, kas spēj strādāt lielos attālumos un sarežģītos apstākļos, piemēram, miglā, sniegotā laikā, dažādu perimetru apsardzes risinājumus infrasarkano staru, elektromagnētiskā lauka kontrolei, dažādus optiskos lieces un vibrokabeļus, zemē rokamos kabeļus spiediena kontrolei un tamlīdzīgus tehniskos risinājumus, kuri parasti netiek izmantoti civilos objektos, bet ir ļoti nozīmīgi paaugstinātas drošības objektos. Tos uzstādot ir jāņem vērā dažādi faktori, piemēram, lielas teritorijas, agresīvas vides iespējamība (sprādzienbīstamība), paaugstinātas prasības par tuvošanos objektā, dažādi elektromagnētiskie starojumi utt.