Elektroapgādē mums ir ievērojama pieredze – esam projektējuši un izbūvējuši elektrību tādiem svarīgiem objektiem kā datu centri, kur ir īpaši augstas elektroapgādes prasības. Stratēģiskas nozīmes objektos nodrošinām elektroapgādi – projektējam, izbūvējam un uzturam jebkuras sarežģītības vidējo un zemspriegumu gan ārējiem tīkliem (kabeļu trases, transformatoru stacijas), gan iekšējiem tīkliem (apgaismojums, nepārtrauktās barošanas iekārtas, rezerves barošanas sistēmas, ģeneratori, automātiskās rezervēšanas iekārtas, sadalošās sistēmas un spēka tīkli).