Citrus Solutions sertificēti speciālisti veic gan ēkas tehnisko apsekošanu, gan tās padziļinātu inženiertehnisko izpēti, lai noteiktu būves atbilstību būtiskajām prasībām, esošo bojājumu apmēru un cēloni, kā arī veicamos pasākumus bojājumu novēršanai.

Inženiertehniskās izpētes laikā gan vizuāli, gan instrumentāli novērtējam redzamos būves bojājumus. Vajadzības gadījumā veicam būves ģeotehnisko izpēti, kā arī uz padziļinātām pārbaudēm un aprēķiniem balstītu konstrukciju nestspējas analīzi. Pēc izpētes sagatavojam atzinumu par būves faktisko stāvokli un konstrukciju nestspējas atbilstību normatīvajiem aktiem.

Piedāvājam:

  • ēkas vizuālo apsekošanu
  • defektu fotofiksāciju un bojājumu kartogrammu izstrādi
  • atsegumu, skatrakumu vai urbumu veikšanu, zondāžas un konstrukciju uzmērīšanu
  • slodžu aprēķinu un konstrukciju aprēķina modeļa izstrādi
  • paraugu mikoloģisko pārbaudi, lai noteiktu ārdošo sēnīšu klātbūtni konstrukcijās
  • plaisu attīstības dinamikas instrumentālos novērojumus (monitoringu)
  • segto konstrukciju defektu un bojājumu detalizētu izpēti
  • inženiersistēmu nolietojuma un atbilstības normatīvo aktu prasībām noteikšanu
  • rekomendācijas ēkas ekspluatācijas atbilstībai normatīvo aktu prasībām