Apsardzes sistēma ir nepieciešama ikvienam, kurš grib būt drošs par savu īpašumu. Tā nodrošina savlaicīgu informācijas nodošanu apsardzes firmai gadījumā, ja notikusi nesankcionēta iekļūšana telpā vai teritorijā. Tāpat šāda sistēma ir obligāta, ja klients vēlas savus īpašumus apdrošināt par iespējami zemāku apdrošināšanas prēmiju. Bez apsardzes signalizācijas sistēmas neiztikt, ja vēlas izmantot fiziskās apsardzes kompāniju pakalpojumus. Apsardzes sistēmas ir ēku un teritoriju tehniskās apsardzes veids, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt tūlītēju trauksmes signāla nodošanu, ja apsargājamajā teritorijā ir notikusi nesankcionēta kustība, stikla plīšana, izmainīta priekšmetu atrašanās vieta. Apsardzes sistēmu var arī integrēt vienā sistēmā ar piekļuves kontroles, videonovērošanas un ēkas vadības sistēmām, šādā gadījumā iegūstot maksimālu efektu gan no izbūves ekonomiskā viedokļa, gan izmantošanas lietderīguma. Iekštelpu apsardzes sistēmu veido šādi bloki: kustību noteikšana telpās; durvju stāvokļa kontrole; logu un ārdurvju stāvokļa kontrole (telpu perimetra kontrole); stikla plīšanas kontrole; atsevišķu priekšmetu kontrole, kuru lieto gadījumos, ja ir jāapsargā atsevišķi vērtīgi priekšmeti 24 stundu režīmā (gleznas, produkcijas paraugi u.tml.). Ārtelpu apsardzes sistēmas iedala šādos blokos: teritorijas perimetra kontrole, kad tiek uzraudzīts, vai netiek pārkāpts esošs fizisks žogs vai arī iedomāta nožogojuma teritorija; atsevišķi laukumi teritorijā, ja teritorijā tiek glabātas izejvielas, materiāli, kad nepieciešama tieši šo teritoriju apsargāšana.

Apsardzes sistēmas pēc to lietojuma tiek iedalītas nelielu ēku (līdz 250 m²) iekštelpu apsardzes sistēmā; vidēju ēku (no 250 m² līdz 2500 m²) iekštelpu apsardzes sistēmā; lielu ēku (vairāk nekā 2500 m²) iekštelpu apsardzes sistēmā un āra teritoriju apsardzes sistēmā.

Tehniskās apsardzes nodrošināšanai mēs izmantojam dažādu veidu sensorus:

  • pasīvos infrasarkanos detektorus – tie nosaka cilvēka vai dzīvnieka kustību noteiktā zonā. Apsargājamās zonas izmēri atkarīgi no detektora tipa, tā var būt no dažiem metriem platleņķa vēdekļa tipa zonā līdz pat vairāk nekā 100 metriem šaurleņķa vēdekļa tipa zonā;
  • magnētiskos kontaktus, kuri nodrošina durvju, logu stāvokļa kontroli;
  • ultraskaņas detektorus – izmanto cilvēka ausij nedzirdamu ultraskaņu, ar atstarotās skaņas līmeni nosaka objekta attālumu un kustību;
  • mikroviļņu detektorus – tiek analizēta izstaroto mikroviļņu atstarošanās no dažādiem objektiem;
  • infrasarkanās un mikroviļņu dubultās darbības detektorus – tiek izmantoti telpām, kurās pilnībā ir jāizslēdz viltus trauksmes iedarbība;
  • stikla plīšanas detektorus – spēj noteikt stikla plīšanas skaņu dažādu biezumu stikliem;
  • tiešās redzamības foto devējus – parasti izmanto infrasarkanā spektra gaismu, lai noteiktu, vai starp izstarotāju un uzvērēju (vai spoguli) nav šķēršļu;
  • retāk izmantojami detektoru veidi ir mikrofona kabeļi, optiskie signalizācijas kabeļi, elektromagnētiskā lauka kabeļi, zemes spiediena izmaiņu kabeļi un citi specializēti risinājumi.

Mēs strādājam ar daudzveidīgu apsardzes sistēmu klāstu, kas ietver konvencionālās apsardzes sistēmas – vienkāršas, nelieliem objektiem piemērojamas sistēmas, ar nelielu apsardzes zonu skaitu, un hibrīdsistēmas, kurās tiek izmantoti konvencionālo sistēmu sensoru elementi un slēguma veids, taču, izmantojot iekārtu moduļus, tiek izveidotas liela apjoma apsardzes sistēmas ar vairākiem simtiem apsardzes zonu, kuras nodrošina vidēju un lielu ēku tehniskās apsardzes vajadzības. Hibrīdsistēmām ir iespējama zonu maiņa sistēmas ekspluatācijas laikā bez papildu vadu tīkla izbūves.

Tāpat mēs strādājam arī ar adrešu sistēmām. Tās ir augsta līmeņa sistēmas, kurās galvenokārt tiek izmantoti viena ražotāja elementi un iekārtas. Adrešu sistēmāstiek iegūta programmiskā ceļā maināma sistēmas konfigurācija līdz pat katram atsevišķam detektoram. Tas nozīmē, ka sistēma ir viegli pielāgojama apsardzes vajadzībām tās ekspluatācijas laikā.