Neatkarīgi no tā, vai klients izvēlas sertificēt datu centru atbilstoši kādam no TIER līmeņiem vai neizvēlas, ir ļoti svarīgi, lai testējot tiktu pārbaudīts, vai datu centrs darbojas, kā plānots, un spēs pildīt savas funkcijas tad, ja datu centra skapji būs pilnībā aizpildīti ar klientu serveriem, nosakot elektrības jaudas pietiekamību UPS, ģeneratoriem, dzesēšanai utt. SIA Citrus Solutions veic visu datu centru sistēmu rūpīgu testēšanu – atkarībā no datu centra dažādu sistēmu apjoma un sarežģītības pakāpes un tā darbības mērķiem kopumā var tikt veikti vairāk nekā 3000 testi.

Datu centra sertificēšanai atbilstoši kādam no TIER līmeņiem (TIER, 1, 2, 3, 4) mēs sadarbojamies ar Uptime Institute, kas šobrīd pasulē ir atzītākā un respektablākā organizācija, kas nodrošina datu centru sertificēšanu. Izsniegtie sertifikāti nosaka drošības standartus datu centru projektēšanā, izbūvē un uzturēšanā. Tas ir apliecinājums pasaules līmeņa datu centra darbības drošībai.

Klientu vajadzības ir dažādas. Daļa datu centru izbūvētāju jau no paša sākuma apzinās, ka vēlas uzbūvēt datu centru, kas atbilst kādam no TIER sertifikācijas līmeņiem. Tomēr ir arī situācijas, kad klients nevēlas ieguldīt resursus datu centra sertificēšanā, tomēr vēlas, lai datu centrs būtu izbūvēts atbilstoši kādam no TIER līmeņiem. Mums ir unikālā pieredze TIER sertificēšanā, tomēr tas nenozīmē, ka strādājam tikai pie sertificētu datu centru projektēšanas un izbūves. Mēs esam gatavi nodrošināt datu centra izbūvi atbilstoši sertifikācijas standartu prasībām arī tad, ja klients sertifikācijas procesu iziet neplāno.

TIER III sertifikācijā ir trīs posmi. Pirmais ir datu centra projekta sertifikācija, pārbaudot, vai projektā ir iekļauti visi elementi – elektropadeves dublēšana, telpu klimata kontrole, ugunsdzēsības iekārtas, infrastruktūras nosargāšana pret dabas stihijām u. tml. Otrais posms ir izbūvētā centra atbilstība projektam. Nākamo – operacionālo sertifikātu – datu centrs var saņemt aptuveni pēc pusgadu ilgas darbības, ik dienu apkalpojot klientus un pierādot, ka uzbūvētā infrastruktūra darbojas ar sertifikācijas līmenim atbilstošiem pieejamības raksturlielumiem. Katrs no iepriekšējiem posmiem ir nākamā posma loģisks turpinājums un ir pieejams pie nosacījuma, ja iepriekšējais posms ir izpildīts.

Jebkurš datu centrs, kas ir izbūvēts, jātestē neatkarīgi no tā, vai datu centrs ir sertificēts vai nav. Tiek izstrādāts testu plāns ar noteiktu metodoloģiju, kur testu skaits var būt pat ap 3000. Par katru testu tiek sastādīts protokols, kuru no vienas puses paraksta atbildīgais būvnieks, darbu vadītājs un no otras puses to paraksta inženieris, kurš apliecina, ka datu centrs darbojas tā, kā tas ir paredzēts. Vai, ja testa rezultāts liecina par pretējo, protokolē konstatētās nepilnības.