Citrus Solutions strādā augsti kvalificēti inženieri un tehniskie speciālisti, projektu vadītāji. Tehnisko darbinieku kvalifikācija tiek paplašināta tādās jomās kā ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas, siltumsūkņi; elektroietaišu termogrāfiskā pārbaude; drošības sistēmas, ēku vadības sistēmas; būvniecības process; būvniecības standarti, objekta dokumentācija; elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvniecību reglamentējošie LR likumi, MK noteikumi un būvstandarti; darba aizsardzība. Apgūtas projektēšanas prasmes specializētās datorprogrammās. Iegūti vairāki ar Sabiedrības darbību saistīti reglamentētie sertifikāti. Darbinieki pilnveido arī sociālās prasmes tādos pilnveides kursos kā inovācijas; pārliecinošs vadītājs; pozitīvā psiholoģija; projektu vadība; riski; finanses; efektīva komandas vadīšana;  komandas attīstība. Citrus Solutions sertificētie speciālisti:

  • Uptime institūte (TIER designer)
  • Bosch IP & Bosch Video Novērošanas Sistēmas
  • Bosch ēku integrācijas sistēmas (automatizācijas līdzeklis – MAP5000 integrācija; automatizācijas līdzeklis – FPA5000 integrācija; automatizācijas līdzeklis – BVMS integrācija; piekļuves līdzeklis un AMC aparatūras portfolio)
  • Bosch Video Menedžmenta Sistēma
  • Bosch ugunsdrošības paneļi FPA-5000
  • Excel Accreditation Certificate
  • Winguard
  • Wago
  • Project Management Professonal (PMP)


Citrus Solutions komandā visā Latvijas teritorijā un Vācijā strādā vairāk kā 495 profesionāli un pieredzējuši darbinieki, tai skaitā:  

50

Būvdarbu vadītāji

221

Būvniecības un uzturēšanas 
speciālisti

64

Inženieri, projektētāji

23

Projektu vadītāji