Stratēģiskas nozīmes objekti

Mēs piedalāmies valstiski svarīgu objektu drošības sistēmu, vājstrāvas tīklu, elektroapgādes, kā arī integrētu risinājumu projektēšanā, būvniecībā un uzturēšanā. Stratēģiskas nozīmes objektu ļoti augstās un īpašās drošības, konfidencialitātes, datu pārraides un citas prasības izpildām teicamā kvalitātē, kas iespējams, pateicoties mūsu vērā ņemamajai pieredzei gan Latvijas, gan starptautiska mēroga aizsardzības projektos, piemēram, darbs ar Nacionālo Bruņoto spēku objektiem, NATO objektiem, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas objektiem, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas objektiem, Saeimu, robežkontroles posteņiem, Valsts kanceleju un militārajiem objektiem visā Latvijas teritorijā.

Mūsu kompetenci augstas kvalitātes drošības risinājumu sniegšanā apliecina Industriālās drošības sistēmas sertifikāts.

Datu centri

Mūsu darbs pie datu centra izbūves sākas ar klienta konsultēšanu, veltot lielu uzmanību klientu specifisko uzņēmējdarbības vajadzību, mērķu, prioritāšu, infrastruktūras izpētei un risinājumu izstrādei. Datu centra detalizēta projekta koncepcijas izstrāde atbilstoši vietējiem un starptautiskajiem standartiem, rekomendācijas datu centra ilgtermiņa darbības un nepārtrauktības nodrošināšanai atbilstoši nepieciešamajam pieejamības līmenim un sertifikācijas prasībām, energoefektivitātes aprēķini un citi darbi tiek veikti profesionālā projekta darba grupā, kas pilnībā darbojas klienta interesēs. Tiek izvērtēti riski, izstrādāts risku novēršanas plāns, kā arī nodrošināta atbilstoša pārraudzība, lai projekta realizācija notiktu saskaņā ar budžetu. Datu centra sertificēšanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem sadarbojamies ar Uptime Institute – neatkarīgu institūciju, kas ir atzītākā datu centru un nozares ekspertu sertificēšanas organizācija pasaulē un nodarbojas ar datu centru nozares pārstāvju izglītošanu, konsultēšanu un sertificēšanu.

Mūsu pakalpojumu sniegšanas kompetences pamatā ir pašu ilggadēja pieredze, tostarp TIER III līmeņa datu centru izbūvē.