Atpakaļ

Detaļas:

 • Klients:

  Ceļu Satiksmes drošības direkcija

 • Periods:

  2015 - 2018

 • Vieta:

  visā Latvijā

 • Uzdevums:

  elektropieslēguma projektēšana un izbūve fotoradariem

Apraksts:

Atkārtoti ieviešot stacionāro fotoradaru klātbūtni uz Latvijas ceļiem, mēs, Citrus Solutions, konkursa kārtībā guvām iespēju nodrošināt elektrolīniju kabeļu ieguldīšanu un fotoradaru uzstādīšanas projekta izstrādi priekš Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD). 

Mūsu pārziņā bija ~100 jauno fotoradaru elektropieslēguma vietu projektēšanas un būvniecības darbi ~100 dažādās atrašanās vietās. Tā kā fotoradaru elektropieslēguma projektēšanu un būvniecību būtiski ietekmē attālums līdz tuvākajai pieejamai elektropieslēguma vietai un apstākļi, kādos izbūvējams šis elektropieslēgums, šis projekts bija izaicinošs ar to, ka katra fotoradara elektropieslēguma izbūves vieta faktiski bija viens atsevišķs, aizrajošs projekts.

Stacionāro fotoradaru darbības mērķis – uzlabot ceļu satiksmes drošību. CSDD radarus ievieš atbilstoši Ministru kabineta uzdotajam. Radaru atrašanās vietas tiek izvēlētas un saskaņotas, sadarbojoties CSDD un satiksmes drošībā un satiksmes organizācijā iesaistītajām atbildīgajām institūcijām – Valsts policijai, VAS „Latvijas Valsts ceļi” un Rīgas domes Satiksmes departamentam.

Ceļu satiksmes drošības uzlabošana ir vairāku pasākumu kopums, kurā vienlīdz nozīmīga loma ir gan sabiedrības informēšanai un prevencijai, likumdošanas un sodu politikas pilnveidei, satiksmes infrastruktūras uzlabošanai, gan stacionāro un pārvietojamo radaru darbībai.

Nosakot radaru atrašanās vietas, analizēta un ņemta vērā gan citu valstu pieredze, gan līdzšinējie ceļu satiksmes dati un faktori Latvijā. Proti: ceļu satiksmes negadījumu analīze (negadījumu, cietušo un bojāgājušo skaits konkrētajā vietā), ceļa posma funkcionālā nozīme satiksmē, potenciālā braukšanas ātruma pārsniegšanas rezultātā radītais apdraudējums citiem satiksmes dalībniekiem, satiksmes intensitāte un raksturīgās braukšanas tendences. Vairākos aktuālajos ceļa posmos stacionāro fotoradaru uzstādīšana atlikta, jo šajās vietās tuvākajā laikā plānoti ceļa remonta vai rekonstrukcijas darbi.

Ārvalstu pieredze liecina, ka radaru darbībai un izvietošanai ir jābūt līdzsvarotai – stacionārajiem un pārvietojamajiem radariem jādarbojas pamīšus, uz ceļiem neiztikt arī bez policijas. Būtiski, lai radaru ieviešana ir caurskatāma, lai to darbības un atrašanās vietas ir rūpīgi izsvērtas. Radariem jābūt sabiedrībai saprotamam instrumentam, kas darbojas, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, nodrošinātu atļautā braukšanas ātruma ievērošanu; radari nav naudas pelnīšanas avots.

Pirms stacionāro fotoradaru atrašanās vietām izvietotas braukšanas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes ar brīdinošu papildzīmi par fotoradara darbību.