Gada pārskati (sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un neatkarīgu revidentu ziņojumi):

2018. gads

2017. gads

 2016. gads

 2015. gads

 2014. gads