Datu centri

                        

 

Ēku inženiersistēmas

                                          

 

Stratēģiskas nozīmes objekti

   

 

Ceļu un ielu komunikācijas

          

 

Ārējie komunikāciju tīkli

     

 

Telekomunikāciju operatoru tīklu uzturēšana