SIA Citrus Solutions ir viens no vadošajiem inženiersistēmu projektēšanas un būvniecības uzņēmumiem Latvijā un daļa no SIA Tet grupas, kuras akcionāri ir Latvijas Republika (51%) un Telia Sonera (49%). Uzņēmums sniedz projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumus privātajiem un valsts pasūtītājiem, tai skaitā, arī valsts nozīmes un kritiskās infrastruktūras objektos. SIA Citrus Solutions dibināts 2005. gadā. 2018. gadā tika nodibināts meitas uzņēmums Vācijā – Citrus Solutions GmbH, kurš darbojas Vācijas tirgū.

SIA Citrus Solutions saviem klientiem piedāvā biznesam piemērotākos inženiertehniskos risinājumus dažādās jomās. Citrus Solutions veic telekomunikāciju infrastruktūras un ēku vadības sistēmu, dažādu veidu drošības sistēmu, ārējo un iekšējo elektrotīklu risinājumus, datu centru projektēšanu un būvniecību, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu, izbūvi un uzturēšanu. Atbilstoši klientu vajadzībām Citrus Solutions piedāvā integrētus risinājumus, aptverot pilnu infrastruktūras izveides un attīstīšanas pakalpojumu spektru – sākot ar esošās situācijas novērtēšanu un projektēšanu un beidzot ar projekta realizāciju un uzturēšanu. Citrus Solutions veic arī civilās būvniecības darbus  ģenerāluzņēmēja lomā.

Konsolidētais apgrozījums (milj. EUR): SIA Citrus Solutions un Citrus Solutions GmbH

* neauditēti dati

Lai nodrošinātu klientiem nepieciešamo pakalpojumu klāstu, Citrus Solutions ir noslēdzis sadarbības līgumus ar partneriem iekārtu, kabeļu, sistēmu un tehnisko materiālu piegādei, kā arī būvniecības darbu veikšanai. Viena piedāvājuma ietvaros, klientiem tiek piedāvātas arī dažādu iekārtu komplektācijas, telekomunikāciju, elektroapgādes un citu infrastruktūru projektēšana un celtniecība.

Citrus Solutions realizētie projekti atspoguļo Sabiedrības spēju integrēt dažādus risinājumus, kā arī vadīt pilna spektra inženiertīklu izbūvi, kas ietver arī sarežģītu inženiertehnisko iekārtu nodrošinājumu būvniecības objektā. Klientu novērtēta ir sarežģītu integrēto projektu vadība un spēja pastāvīgi pielāgoties klienta mainīgajām vajadzībām, īpaši piedāvājot labākos risinājumus un alternatīvas projekta realizācijas gaitā.

 

Mūsu vērtības:

Drosme.

Sapņojam un uzdrīkstamies sapņus īstenot dzīvē.   Izaicinām sevi, rīkojamies un pārvaram šķēršļus. Atrodam jaunas pieejas un metodes, lai sasniegtu mērķi. Esam patiesi!

Neatlaidība.

Redzam mērķi un kopējo bildi un neatlaidīgi darām visas jēgpilnās darbības, lai šo mērķi sasniegtu. Nepadodamies pie pirmajām grūtībām. Izzinām jaunas lietas, turpinām pašizaugsmi.

Uzticība.

Mēs esam atbildīgi un varam paļauties viens uz otru. Esam prasīgi pret sevi un kolēģiem.  Esam uzticīgi savai pārliecībai, saviem mērķiem, komandas spēkam, līdzgaitniekiem. Turam doto solījumu, godīgi un atklāti komunicējam, ja rodas atkāpes no solītā.

Mūsu misija: Mēs mainām pasauli!

 

 

 

 

Citrus Solutions logo (png, jpg, ai, eps, pdf)