Ārējie inženierkomunikāciju tīkli ir ļoti specifiska nozare, kur lielākie pasūtītāji ir komunikāciju turētāji. Esam specializējušies jebkura veida un sarežģītības telekomunikāciju tīklu un līdz 20 kilovoltu elektrības tīklu izbūvē gan individuālajiem klientiem, gan organizācijām, gan arī telekomunikāciju operatoriem.

Ceļu un ielu komunikācijas
Ceļu un ielu komunikāciju izbūvi primāri veic gadījumos, kad tiek rekonstruēti valsts un pašvaldību pārvaldībā esošo ceļu posmi. Ceļu un ielu rekonstrukcijas posmos veicam esošo komunikāciju aizsardzības darbus. Savukārt gadījumos, kad mainās ceļa vai ielas profils, notiek to paplašināšana vai dziļāka ceļa seguma nomaiņa, veicam esošo komunikāciju pārbūvi, nepalielinot to kapacitāti. Tāpat saskaņā ar tehnisko projektu veicam elektriskā apgaismojuma izbūves vai esošo apgaismojuma sistēmu rekonstrukcijas darbus nozīmīgos ielu un ceļu posmos.

SIA Citrus Solutions veic visu veidu elektrisko un optisko komunikāciju izbūvi, tajā skaitā sakaru kanalizācijas izbūvi, optisko un vara kabeļu ieguldīšanu, komutāciju un mērījumus visiem Latvijas sakaru operatoriem (Tet, LMT, LVRTC, Tele2, Bite, LDz, LGS, LatRosTrans, Optron), luksoforu sistēmu, laukumu un ielu videonovērošanu projektēšanu un izbūvi, Sadales Tīklu pārbūvi uzņēmumam Latvenergo, lietotāju elektrisko tīklu izbūvi, elektrisko apgaismojuma tīklu un apgaismojuma vadības sistēmu izbūvi.

Mēs esam SIA Tet meitasuzņēmums, līdz ar to mums ir Latvijā vislielākā pieredze telekomunikācijas tīklu pārnešanā un pārslēgšanā, kas ir ļoti sarežģīts un atbildīgs darbs, jo kļūmes gadījumā var tikt traucēti svarīgi sakari bankām, slimnīcām, policijai. SIA Citrus Solutions ir specializējies elektrisko tīklu un vājstrāvas tīklu projektēšanā un izbūvē tieši šādu integrētu risinājumu izstrādē un ieviešanā.

Mūsu lielākie objekti ceļu un ielu komunikācijas projektos ir lidostas Rīga infrastruktūra ar vājstrāvas ārējo tīklu, vājstrāvas tīklu un videonovērošanas tīklu darbiem; Daugavpils cietokšņa un Daugavas ielas vājstrāvas ārējie tīkli; Atbrīvošanas alejas rekonstrukcija Rēzeknē ar vājstrāvas ārējo tīklu kanalizāciju, luksoforu sistēmu, pilsētas krustojumu videonovērošanu, LED elektrisko apgaismojumu ar energoefektīvu apgaismojuma vadības sistēmu, kura ļauj ietaupīt līdz 40% no elektroenerģijas izmaksām, kā arī KPFI projekti veco dzīvsudraba un veco nātrija lampu nomaiņai uz LED lampām, ieskaitot to energoefektīvu vadību.