Atpakaļ

Detaļas:

 • Klients:

  VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

 • Periods:

  2012 - 2013

 • Vieta:

  Latvija (Vidzeme, Kurzeme)

 • Uzdevums:

  optiskā tīkla izbūve Vidzemē un Kurzemē

 • Īstenotie risinājumi:

  optiskais tīkls

Apraksts:

AS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs ir viens no lielākajiem fiksētā datu pārraides tīkla turētājiem Latvijā, kas nodrošina kvalitatīvus un drošus telekomunikāciju risinājumus nozīmīgākajiem Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts institūcijām. Satiksmes ministrija (SM) ir noslēgusi līgumu ar VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) par platjoslas tīkla infrastruktūras izveidi Latvijas lauku apvidos, lai visā valstī nodrošinātu pieejamību kvalitatīvam internetam un Latvija virzītos uz iniciatīvas Eiropa 2020 īstenošanu. Mūsu atbildībā ir optiskā tīkla izbūve Vidzemē un Kurzemē.

Iniciatīva Eiropa 2020 paredz, ka visiem Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājiem līdz 2020. gadam jānodrošina piekļuve platjoslas internetam, kura ātrums ir vismaz 30 Mbit/s, bet 50% vai vairāk mājsaimniecību jāapgādā ar interneta pieslēgumu, kura ātrums ir vairāk nekā 100 Mbit/s. Platjoslas projekta pirmās kārtas projektēšanas un celtniecības darbi plānoti līdz 2015. gadam, un projekta pirmajā kārtā tiks investēti 26,32 milj. eiro, no tiem 87,18% veido ERAF līdzfinansējums, pārējā daļa tiek finansēta no LVRTC līdzekļiem. Projekta Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos ietvaros Latvijā tiek izbūvēta platjoslas optiskā tīkla infrastruktūra baltajās teritorijās, kas nodrošinās reģionu iedzīvotājiem interneta piekļuvi ar uzlabotiem datu pārraides parametriem. Projekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu pieejamību ātrgaitas internetam visā Latvijas Republikas teritorijā, lai mazinātu tā saukto digitālo plaisu. LVRTC Valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta atzīmēja, ka īpaši svarīgi ir tas, ka uzbūvētā platjoslas tīkla infrastruktūra visiem elektronisko sakaru komersantiem ir pieejama ar vienādiem, nediskriminējošiem nosacījumiem, ņemot vērā atvērta optiskā tīkla un tehnoloģiskās neitralitātes principu piekļuves punktos un nodrošinot iespēju izbūvēt savu optisko pievadu līdz jebkuram tīkla piekļuves punktam.

Ārējā tīkla projektēšana un izbūve Latvijas Valsts radio un televīzijas centram ir projekts ar īpaši augstām klienta prasībām. Īsā laikā visaugstākajā līmenī jānodrošina tehniskā projekta izstrāde ļoti lieliem apjomiem — projektā paredzētais kopējā tīkla garums ir aptuveni 600 km. Ātrgaitas platjoslas optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un izbūves darbus uzsākām 2013. gadā un plānojam pabeigt šogad.