(luksofori, ielu apgaismojums, pilsētas videonovērošana un radari)
Otrs biežākais iemesls ceļu un ielu komunikāciju izbūvei ir ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projekti. Šajos projektos pašvaldības pretendē uz ERAF fondu līdzekļu piesaisti, kas finansiāli ievērojami atvieglo šajā jomā aktuālo darbu veikšanu. Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektos nereti fokusā ir ne tikai vecās infrastruktūras atjaunošana, lai uzlabotu tās estētisko izpildījumu un paildzinātu darbmūžu, bet arī attīstības jautājumi, kas primāri ir saistīti ar energoefektivitātes jautājumiem un funkcionalitātes uzlabojumiem apgaismojuma un citiem, tostarp pārraudzības un drošības, risinājumiem.

Mūsu speciālisti ceļu un ielu komunikāciju projektos izbūvē ne tikai visu veidu un sarežģītības telekomunikāciju vadus un pārceļ elektrokabeļus, bet nodrošina arī ceļu apgaismojuma tīklu un luksoforu sistēmu uzstādīšanu, kas aiztaupa pasūtītājam vairāku sadarbības partneru meklēšanu šo darbu veikšanai un atvieglo darba koordināciju, galu galā ietaupot izmaksas.

Drošības sistēmu, datu tīklu, apgaismojuma tīklu, luksoforu sistēmu izbūves darbi, kā arī inovatīvi risinājumi – ielu LEDapgaismojuma izbūve, uzstādīšana un integrācija – jau daudzus gadus ir mūsu ikdiena, kas liecina par vērtīgu pieredzi ceļu komunikāciju projektos, ko novērtē pat visprasīgākie klienti. Tā, piemēram, rekonstruējot Atbrīvošanas aleju Rēzeknē, tika veikta esošo komunikāciju aizsardzība, izbūvēts jauns elektriskais apgaismojums ar LED gaismekļiem, kas nodrošina ne tikai pamatfunkciju – apgaismojuma nodrošināšanu minētajā ielas posmā, bet arī būtiskus tehnoloģiskus uzlabojumus, kas sniedz uzturēšanas ietaupījumu uz energoefektivitātes rēķina un jaunas iespējas šī ceļa posma lietotājiem – pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kā arī uzturētājiem. Šajā objektā īstenots pirmais risinājums Baltijas valstīs – ielu LEDapgaismojuma izbūve, uzstādīšana un integrācija kopējā ielu infrastruktūrā, kā arī ieviesta pilsētas videonovērošanas sistēma un atjaunots luksoforu risinājums. Tieši šāda veida projekti sniedz lielāko pievienoto vērtību pašvaldībām, kas, piesaistot ERAF finansējumu, ne tikai atjauno esošos komunikāciju posmus, bet, ieviešot tādus progresīvus tehnoloģiskos risinājumus kā videonovērošana, inteliģentā videonovērošana, energoefektīva apgaismojuma izbūve u.c., atvieglo arī savu funkciju pildīšanu, samazina izmaksas un uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Mūsdienās arvien populārāka kļūst videi labvēlīga domāšana, tāpēc energoefektivitātes jautājumi kļūst jo īpaši svarīgi ielu rekonstrukcijas projektos. Sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi ir veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija, tai skaitā izbūvēta gan apgaismojuma vadības sistēma pilsētas centrālajā ielā, gan arī veikta energoefektīva apgaismojuma (LED) gaismekļu uzstādīšana Rēzeknes citās septiņās ielās – Brāļu Skrindu, Raiņa, Stacijas, Ludzas, K. Barona, Varslavāna un Latgales ielā un gājēju celiņos. Arī Jaunpils pilsētas dome ir uzticējusi mums veikt gājēju celiņa un ielas apgaismojuma izbūves darbus Jaunpilī.

Viens no būtiskākajiem tehnoloģiju risinājumiem, kas ievērojami uzlabo drošību uz ceļiem un sniedz atbalstu kārtības uzturēšanā un drošības jautājumos, ir pilsētas videonovērošana. Tas ir videonovērošanas kameru risinājums ar vienotu vadību, ar kuru pēc nepieciešamības var veikt novērošanas pamatfunkcijas līdz pat kompleksiem automatizētiem risinājumiem, kas nodrošina noteiktu darbību veikšanu, rodoties iepriekš definētām situācijām, – sastrēgumiem, neievērojot ceļu satiksmes drošības noteikumus (ātrums, noteikti autovadītāju manevri utt.). Šādos risinājumos var integrēt arī ceļu satiksmes radarus. Esam pirmie Latvijā, kas dzīvē ieviesuši inteliģento videonovērošanu, kas ļauj detektēt pa vienvirzienu ielu pretējā virzienā braucošas automašīnas, tādējādi mūsu pieredze ir unikāla un konkurētspējīga priekšrocība pilsētas videonovērošanas uzstādīšanā.