Būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas ēku būvprojektiem, lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes, kā arī ugunsdrošības, lietošanas drošības, energoefektivitātes un vides pieejamības prasībām. Obligāti ekspertējamās būvprojekta daļas:

  • arhitektūras daļa
  • būvkonstrukciju daļa
  • ugunsdrošības pasākumu pārskats, būvprojekta daļu ugunsdrošības risinājumi
  • aprēķinātā energoefektivitāte atbilstoši Energoefektivitātes likumam
  • darbu organizēšanas projekts
  • ekonomiskā daļa – obligāta valsts un pašvaldības objektiem

Būvprojekta ekspertīzes uzdevums ir izvērtēt būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, pasūtītāja projektēšanas uzdevumam un būvatļaujai, kā arī attiecīgo institūciju izsniegto noteikumu prasībām. Ekspertīzes veikšanai nodrošinām Būvniecības valsts kontroles birojā sertificētus ekspertus.

Piedāvājam:

  • slodžu aprēķinu un konstrukciju aprēķina modeļa izstrādi
  • pilnu ekspertīzi visām būvprojekta daļām pēc pasūtītāja uzdevuma