Būvkonstrukcijas ir viena no būvprojekta galvenajām daļām,  kuras pamatuzdevums ir nodrošināt būves mehānisko stiprību un stabilitāti. Mūsu uzdevums ir projektēt ēkas konstrukcijas atbilstoši normatīvo aktu un standartu prasībām.
Plašā inženiertehniskās izpētes pieredze ļauj mums analizēt dažādas sarežģītības objektus un piemeklēt drošus, stabilus un ekonomiski pamatotus risinājumus ēku pārbūvei. Jaunbūvju projektēšanā lielu vērību piešķiram ilgtspējīgiem risinājumiem.

Piedāvājam:

  • ēkas esošo konstruktīvo risinājumu apsekošanu, noturības izvērtēšanu
  • ēkas konstrukciju pastiprināšanas risinājumu izstrādi
  • jaunbūvju un esošu ēku būvkonstrukciju (BK) sadaļas izstrādi
  • konstruktīvo shēmu un modeļu izstrādi dažādās stadijās
  • attīstības vīziju izvērtēšanu no konstruktīvās noturības viedokļa
  • būvprojektu vadību

Projekti tiek izstrādāti BIM vidē, nodrošinot efektīvu sadarbību starp arhitektūras un inženierrisinājumu projektētājiem. Būvkonstruktori strādā AutoCAD un RFEM, REVIT vidēs.