Stratēģiskas nozīmes objektos ir būtiski augstākas prasības pret tehniskajām drošības sistēmām nekā vidusmēra ēkā. Tās ir iespējams īstenot ar integrēto drošības sistēmu palīdzību, apkopojot vienā veselumā gan drošības sistēmas, gan ēku vadības sistēmu, gan atsevišķus specifiskus risinājumus,piemēram, radio radaru, termokameru un optisko videokameru integrāciju objekta perimetra optimālai apsardzei.

Līdz ar to tām ir ievērojami augstāks pārvaldības līmenis, panākot maksimālu efektivitāti. Integrētās drošības sistēmas sniedz sistēmu sinerģiju, tām citai citu papildinot: katra atsevišķi tās vai nu atklāj ugunsgrēku, vai meklē noziedzīgas rīcības, bet integrētā sistēma gan meklē noziedzību, gan jebkādus citus negadījumus, tādējādi iegūstot papilduinformāciju, kas palīdz ietaupīt laiku, lai novērstu avārijas situāciju vai pamanītu potenciālo apdraudējumu maksimāli īsā laikā.

Galvenie integrēto drošības sistēmu izmantošanas ieguvumi ir ietaupīts laiks, uzticamība, ērta lietojamība un – kas pats svarīgākais – paaugstināta drošība. Objektā uzstādīta integrētā drošības sistēma ļauj operatīvi saņemt informāciju par avārijas situāciju, ērti un pārskatāmi sekot tai līdzi uz viena pārvaldības ekrāna, kā arī reaģēt uz to un risināt maksimāli ātros tempos, kas rada optimālu objektā esošo cilvēku drošību.

Ražotāji jau sākotnēji piedāvā sistēmu integrācijas iespēju, tomēr, ja ražotāji šādu iespēju nenodrošina, iespējams meklēt trešās puses ražotāja programmatūru, ar kuras palīdzību var apvienot gan videonovērošanas, gan ugunsgrēka atklāšanas un arī citas sistēmas vienotā pārvaldības modelī. Konsultējoties ar mūsu ekspertam, varēsim noteikt, vai jūsu rīcībā esošās sistēmas ir iespējams integrēt, tāpat arī ieteiksim veidus, kā šo integrāciju veikt visefektīvāk, un aprēķināsim iespējamās izmaksas par integrāciju.