Kad datu centrs ir izbūvēts, sākas tā darbības nodrošināšana un vadība. Tieši no profesionālas operāciju nodrošināšanas un pārvaldības ir būtiski atkarīga datu centra efektivitāte un darbības nepārtrauktība. Datu centra vadība notiek saskaņā ar detalizēti izstrādātām instrukcijām, kas paredz tā optimālu pārvaldību.

Šajā posmā mēs palīdzam klientam izstrādāt datu centra uzturēšanas kārtību, lai panāktu drošu un nepārtrauktu datu centra darbību un visas sistēmas strādātu saskaņā ar paredzēto risinājumu.

Sagatavojam arī visu nepieciešamo dokumentāciju, ja klients vēlas iegūt TIER operacionālo sertifikātu.
Vēl mēs Latvijā veicam datu centra uzturēšanu (kā ārpakalpojumu), savukārt ārvalstīs izstrādājam datu centra uzturēšanas kārtību, ko dzīvē nodrošina konkrētās valsts uzturēšanas personāls, kurā datu centrs ir izbūvēts.

Saskaņā ar klienta vajadzībām varam veikt plānveida (vai pēc pieprasījuma) datu centra darbības pārbaudes, kā arī klienta pārstāvjus varam apmācīt datu centra uzturēšanā.