Lai nodrošinātu klientiem vajadzīgo mikroklimatu iekštelpās, veicam gaisa dzesēšanas sistēmu projektēšanu un izbūvi, ņemot vērā gan ārējo, gan telpas temperatūru, tādējādi nodrošinot optimālu klimatu telpās. Mūsu speciālisti spēj nodrošināt klientiem tādus parametrus, kādi nepieciešami katrai konkrētajai situācijai, ar iespēju regulēt gan temperatūru, gan mitrumu, gan gaisa plūsmas ātrumu. Dzesēšanas sistēmu uzstādīšana telpās rada komfortablu mikroklimatu, nodrošinot tajās uzturošos cilvēku labsajūtu.

Uzstādot ventilācijas un dzesēšanas sistēmas, tiek ņemti vērā arī ēkas energoefektivitātes rādītāji, izvēloties katrai ēkai un situācijai atbilstošas jaudas iekārtas ar augstu efektivitātes pakāpi, lai klientiem nodrošinātu ne vien patīkamu atmosfēru, bet arī samazinātu izmaksas iekārtu ekspluatācijā. Ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas darbojas visefektīvāk, kad tās tiek integrētas ēku vadības sistēmā maksimāli efektīvai ēku ekspluatācijai un energoresursu ekonomijai.

Mums ir nozīmīga pieredze datu centru projektēšanā un izbūvē, kur to vajadzībām ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas fundamentāli atšķiras no to darbības parastās ēkās. Datu centrs, vienkāršoti runājot, ir liels siltuma avots, kas ir jādzesē. Tā tehnoloģiskajām iekārtām, primāri serveriem un it sevišķi ievērojamas slodzes apstākļos, ir kritiski svarīga noteikta optimāla darba temperatūra. Līdz ar to ir jānodrošina ievērojamas dzesēšanas jaudas un to optimāla izmantošana vēlamā mikroklimata nodrošināšanai. Mūsu rīcībā ir speciālas tehnoloģijas, jaunākās paaudzes iekārtas, augsti kvalificēti speciālisti un pieredze šādu sistēmu projektēšanā un uzstādīšanā, kas lieti noder arī sabiedrisku un industriālu ēku aprīkošanā ar ventilācijas un dzesēšanas sistēmām.