Drošību sistēmu tehniskie risinājumi iedalās uguns trauksmes, apsardzes signalizācijas, videonovērošanas, piekļuves kontroles un publiskās izziņošanas sistēmās. Visas sistēmas var integrēt vienā sistēmā, iegūstot maksimālu efektu no izbūves ekonomiskā viedokļa un izmantošanas lietderīguma. Integrētas drošības sistēmas nereti tiek kļūdaini jauktas ar ēku vadības sistēmu jeb BMS (building management system). Ēku vadības sistēma ir risinājumi efektīvai un komfortablai ēku ekspluatācijai. Šī sistēma uzskaita, sabalansē un pielāgo ēkas lietotāju vajadzībām dažādas sistēmas, piemēram, klimata iekārtas – apkuri, ventilāciju, gaisa kondicionēšanu, apgaismojuma sistēmas, kā arī ūdens resursu patēriņu. Savukārt integrētās drošības sistēmas apkopo vienā sistēmā gan drošības sistēmas, gan integrē arī ēku vadības sistēmu. Līdz ar to tām ir augstāks pārvaldības līmenis, panākot lielāku efektivitāti. Bieži vien ražotāji piedāvā sistēmu integrācijas iespēju. Ja ražotāji to nenodrošina, vienmēr pastāv variants meklēt kādas trešās puses ražotāja programmatūru, ar kuras palīdzību var apvienot gan videonovērošanas, gan ugunsgrēka atklāšanas un arī citas sistēmas vienotā pārvaldības modelī.

Piekļuves kontroles sistēma ir nepieciešama ikvienam, kurš grib būt drošs par savu īpašumu un kontrolēt darbinieku vai klientu plūsmu. Piekļuves kontroles sistēma bieži vien tiek apvienota ar apsardzes sistēmu, tādējādi panākot šo sistēmu mijiedarbību, kuras rezultāts ir augsta drošības pakāpe.

Publiskās izziņošanas sistēma nodrošina balss paziņojumu sniegšanu ēku un teritoriju apmeklētājiem vai darbiniekiem svarīgas informācijas gadījumos, ja sabiedriskās ēkās vai teritorijās ir izveidojušās bīstamas situācijas. Publiskās izziņošanas sistēmas vienmēr lieto kopā ar ugunsgrēka atklāšanas un izziņošanas sistēmu, jo, izmantojot balss paziņojumus, ir iespējams efektīvi organizēt telpu evakuāciju.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma nodrošina savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu un trauksmes izziņošanu, kas ļauj novērst cilvēku un materiālo resursu bojāeju. Tā ir obligāti jāizbūvē visās sabiedriskajās ēkās, noliktavās, ražotnēs un jaunajās būvējamās dzīvojamajās ēkās, ko nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti (Latvijas būvnormatīvi, Ministru kabineta noteikumi u.c.). Ugunsgrēka sistēmu ir iespējams integrēt ēkas pārvaldības sistēmā, tādējādi nodrošinot papildu kontroles iespējas no ēkas apsaimniekotāja puses.

Videonovērošanas sistēma nodrošina telpās vai teritorijā notiekošo notikumu vizuālu fiksēšanu un ieraksta veidošanu 24 stundu režīmā. Videonovērošanas sistēma vislabāko efektu sniedz, ja tā papildus tiek integrēta ar citām drošības sistēmām, piemēram, apsardzes, piekļuves kontroles, ugunsgrēka trauksmes atklāšanas un izziņošanas sistēmām. Šajā gadījumā papildus trauksmes signāliem no citām sistēmām tiek iegūta arī vizuāla notikuma fiksācija, kas ļauj pilnībā restaurēt nesankcionētas rīcības vai neplānota notikuma secību un tajā iesaistītās personas.

Pasaules vadošie drošību sistēmu ražotāji ir sākuši piedāvāt inteliģento videonovērošanu. Daudzviet pasaulē šie risinājumi ir iekarojuši milzu popularitāti, jo, salīdzinot ar tradicionālo videonovērošanu, inteliģentās videonovērošanas priekšrocība ir tāda, ka tā pati — pēc ieprogrammētiem kritērijiem — nosaka kādas aizdomīgas vai bīstamas situācijas rašanos un pievērš tai cilvēku uzmanību, piemēram, pamanot grafiti zīmēšanu uz mājas sienas vai fiksējot automašīnu, kura brauc pa vienvirziena ielu pretējā virzienā.

Apsardzes sistēma ir nepieciešama ikvienam, kurš grib būt drošs par savu īpašumu. Tā nodrošina savlaicīgu informācijas nodošanu apsardzes firmai gadījumā, ja notikusi nesankcionēta iekļūšana telpā vai teritorijā.

Piedāvājam visu drošības sistēmas projektēšanu, izbūvi un uzturēšanu, kā arī veicam garantijas uzturēšanu. To uzņēmumā veic apmācīti un sertificēti speciālisti. Savos risinājumos izmantojam tikai Latvijas Republikā sertificētu sistēmu ražotāju produkciju.