Ēku vadības sistēmas jeb BMS (Building Management Systems) ir risinājumi maksimāli efektīvai ēku ekspluatācijai un energoresursu ekonomijai un ietver vairāku ēkas inženiertehnisko sistēmu integrāciju, kas ļauj efektīvi un ekonomiski pārvaldīt ēkas. Ēku vadības sistēma dod iespēju apsaimniekotājam ekonomēt enerģiju un iedzīvotājiem radīt komfortablu un drošu vidi. Ēku automātika ietver uzskaites, vadības un uzraudzības risinājumus, kā arī energoefektivitātes risinājumus, kas palīdz ieekonomēt līdz pat 40% no patērējamās enerģijas apjoma gadā, kā arī nodrošina augstu komfortu.

Ēkas inženiertehnisko sistēmu integrācija paredz uzskaitīt enerģijas patēriņu un optimizēt klimata iekārtas – apkures sistēmu, ventilācijas sistēmu, gaisa kondicionēšanu, kā arī apgaismojuma sistēmas. Sistēmu iespējams automātiski sasaistīt ar specializēto programmatūru un vizualizēt vienā monitorā. Ēku vadības sistēmu risinājumi atšķiras dažādu tipu ēkām, piemēram, risinājumi viesnīcām ir orientēti uz maksimālu enerģijas taupību un maksimālām klientu ērtībām vienlaikus; risinājumi dzīvojamajam sektoram irorientēti uz ēkas lietotāja ērtībām un drošību; risinājumi sabiedriskajam sektoram (biroji, lielveikali, skolas u.tml.) – šajos gadījumos sistēma tiek orientēta uz maksimālu enerģijas ekonomiju. Ēku vadības sistēmām ir divi uzdevumi – optimāls resursu patēriņš un ēkas pārvaldības komforts (nav nepieciešama manuāla dažādu sistēmu ieslēgšana un izslēgšana atkarībā no dažādiem faktoriem). Ar šo sistēmu palīdzību iespējams ietaupīt līdz pat 30–40% no energoresursu patēriņa un tādējādi samazināt ēku ekspluatācijas izdevumus – summu, cik īpašniekam maksā ēkas uzturēšana (īpaši gadījumos, ja daļa ēkas netiek izmantota).

Visvieglāk ir ieviest ēku vadības sistēmas jau celtniecības posmā, savukārt objektam, kurš jau nodots ekspluatācijā, sistēmu ieviešana ir sarežģītāka, tomēr nodrošina patiešām būtiskus ietaupījumus. Tāpēc liela nozīme ir arhitektu kompetencei un spējai izskaidrot klientam to, ka sākumā ieguldītās investīcijas ilgtermiņā noteikti atmaksāsies. Piemēram, ja birojā tur vaļā logu, automātiski izslēdzas apkure, vai, pēdējam cilvēkam aizejot no ēkas, izslēdzas apgaismojums – tā ik uz soļa tiek ietaupīti resursi. Kā tiek ieviestas ēku vadības sistēmas? Vispirms tiek veikts esošo sistēmu un iekārtu darbības, resursu patēriņa novērtējums. Pēc tam seko ēku vadības sistēmu uzstādīšana. Minētās sistēmas ieteicams integrēt ar specializēto ēku vadības programmatūru. Tādējādi dažādas sistēmas (klimata iekārtas, elektroapgādes tīkls, drošības sistēmas) spēj sazināties un operatīvi nodrošināt efektīvu darbību. Mēs izvēlamies pasaulē atzītu un stabilu ražotāju tehnoloģijas un pielāgojam risinājumus katra klienta individuālajām vajadzībām.