Kad ir izstrādāta koncepcija vai, mūsu valodā runājot, projektēšanas uzdevums, darbs tiek nodots projektētājiem. Mūsu inženieri un projektētāji izstrādā datu centra projektu saskaņā ar tehniskajām prasībām un klienta vajadzībām, kā arī atbilstoši vietējiem un starptautiskajiem standartiem, piemēram, Uptime Institute definētajām prasībām.

Datu centra projekta izstrādē piedalās arī SIA Citrus Solutions Uptime Institute sertificēts inženieris. Tas ir īpaši svarīgi situācijās, kad paredzēta datu centra TIER sertificēšana, vai arī gadījumā, ja paredzēts datu centru izbūvēt atbilstoši TIERprasībām, bet sertifikācijas process nav paredzēts.

Ja dzīvojamās vai biroja ēku būvniecības gadījumā noteicošie faktori ir saistīti ar civilbūvniecības jautājumiem un par to primāri ir atbildīgs arhitekts, tad datu centra izbūves pamatā primārās ir kritiskās sistēmas un pārējie faktori tiek pakārtoti šo sistēmu izbūves prasībām. Īpaši nozīmīgi ir optimāla projekta izstrāde elektropadeves un dzesēšanas sistēmām, jo šīs ir lielākās izmaksu pozīcijas datu centrā.

Projektā varam piedalīties gan kā ģenerālprojektētāji un uzņemties visu projektēšanu, kas sevī ietver civilbūvi, apkuri, ventilāciju, ūdens apgādi, elektropadevi, dzesēšanu, ēku vadības sistēmu jeb BMS, videonovērošanu, piekļuvi, telekomunikācijas, gāzes dzēšanu, ugunsgrēka atklāšanas signalizāciju un izziņošanu, gan arī uzņemties kritisko sistēmu izbūves projektēšanu un realizāciju.

Pieredze rāda, ka šāda tipa projektos nav piemērots princips, ka atsevišķu kritiskās infrastruktūras daļu izbūvi uztic atsevišķiem piegādātājiem. Pretējā gadījumā zūd fokuss uz kopainu – prasībām pret kritisko sistēmu izbūvi, kam datu centra būvniecības gadījumā ir nepārvērtējama nozīme.

Nodrošinot projektu realizāciju ārzemēs, mēs projekta gaitā piesaistām ārzemju partnerus – arhitektus un būvniekus, tajā pašā laikā pilnībā vadām projektu un datu centra kritisko sistēmu projektēšanai izmantojam mūsu resursus – inženierus un projektētājus. Mūsu konkurētspējas priekšrocība ir sertificēta datu centra izbūves pieredze un unikāla kritisko sistēmu projektēšanas un izbūves kompetence. Tas nozīmē, ka datu centru uzlūkojam kompleksi, novērtējot tā darbību un piemērotākos risinājumus kopumā.