Gadījumā, ja datu centra projekts ir jau gatavs, taču klients vēlas pārliecināties, vai esošais projekts atbilst viņa definētajām prasībām un vajadzībām, SIA Citrus Solutionsekspertu darba grupa var būt neatkarīgs izvērtētājs, kas šajā posmā var veikt projekta neatkarīgu auditu.

Audita rezultātā tiek sniegts esošās situācijas izvērtējums, kas, pamatojoties uz kritiski būtiskiem faktoriem, norāda uz projekta atbilstību definētajām prasībām, konstatē neatbilstības un riskus, kā arī sniedz ieteikumus, kā uzlabot konkrētus datu centra aspektus, kā rezultātā klients pārliecinās, ka datu centrs ir izstrādāts atbilstoši definētajām prasībām un kalpos tam paredzētajām vajadzībām.

Jau laikus atklājot projektā nepilnības, varam klientam palīdzēt izbūvēt maksimāli efektīvu datu centru. Varam sniegt risinājumu arī klienta rīcībā esošās infrastruktūras optimizācijai, piemēram, vairāku atsevišķu datu centru apvienošanas projekta realizācijai, lai nodrošinātu ievērojami lielāku efektivitāti.