Lai nodrošinātu, ka projekts tiek izstrādāts saskaņā ar labāko industrijas praksi un profesionālas projektu vadības nosacījumiem atbilstoši termiņam, budžetam un klienta prasībām, vadām projektus saskaņā ar Projektu vadības institūta projektu vadības standartiem.

Projekta izstrādes gaitā mūsu darba grupa sadarbojas ar klientu, sagatavojot projekta grafiku un sekojot tam līdzi, izvērtējot riskus un izstrādājot risku novēršanas plānu, pastāvīgi kontrolējot projekta budžetu, kā arī visu projektā iesaistīto apakšuzņēmēju darbu.

Projekta vadības darba grupā liela nozīme ir tieši projektu vadītajam, kurš seko līdzi projekta gaitai, nodrošinot uzraudzību, lai darbi notiktu laikā un efektīvi un projekts tiktu korekti dokumentēts. Tāpēc datu centru projektiem tiek piesaistīti tikai un vienīgi projektu vadītāji ar ievērojamu kvalifikāciju un pieredzi. Projektu vadītājs arī seko līdzi līguma izpildei un ir tas cilvēks, kurš nodrošina profesionālu komunikāciju ar klientu, lai klients operatīvi tiktu informēts par projekta gaitu. Tāpēc augsta līmeņa profesionāļu izvēle šim postenim ir kritiski svarīga. Savukārt projekta smadzenes ir inženieri ar atbilstošām kompetencēm par elektroenerģijas padevi, dzesēšanu, vājstrāvas tīkliem un citām sistēmām. Tā kā ēku inženiersistēmu projektēšana ir SIA Citrus Solutions ikdienas darbs, projektu realizācijai ir iespēja piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus. Datu centru izbūves projektu vadība tiek pārraudzīta arī uzņēmuma vadības līmenī, lai nodrošinātu projektu realizāciju augstā profesionalitātes līmenī. Ja klients vēlas datu centru izbūvēt ārpus Latvijas, jau sākumā definējam projekta vadības darba grupu, sadalot atbildības jomas un nosakot, kuri procesi notiek ārvalstīs un kurus iespējams veikt uz vietas. Izpētes fāze un prasību analīze tiek veikta vietā, kur paredzēts izbūvēt datu centru. Turpmākajā projekta gaitā izvērtējam situāciju, pēc nepieciešamības strādājot ārvalstīs vai attālināti no Latvijas.

Mēs veicam datu centra būvniecības stingru uzraudzību saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto projektu un tehniskajām prasībām. Šajā projekta posmā mūsu speciālisti konsultē klientu gan par to, kāds tehniskais aprīkojums vislabāk atbilst klienta vajadzībām, gan sniedz ieteikumus par dažādiem tehniskiem risinājumiem, gan arī konsultē par visiem ar būvniecību saistītajiem jautājumiem.

Strādājot ar objektiem, kuru būvniecība paredzēta ārpus Latvijas, mēs piesaistām ārvalstu būvniekus, taču paturam darbu organizāciju un vadību savās rokās. Tas ļauj ciešāk pārraudzīt darbu virzību un operatīvāk pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai darba norise notiktu saskaņā ar plānu. SIA Citrus Solutions darbu vadītājs nodrošina montieru darbu vadību objektā un, sadarbojoties ar apakšuzņēmējiem, operatīvu projekta gaitu saskaņā ar izstrādāto plānu.

Mēs veicam arī datu centru tehnoloģiju projektos iestrādāto tehnoloģiju piegādi. Sadarbojoties ar pasaules līmeņa vadošajiem ražotājiem, nodrošinām tehnoloģiju piegādi, uzstādīšanu un programmēšanu.