Videonovērošanas sistēma nodrošina telpās vai teritorijā notiekošo notikumu vizuālu fiksēšanu un ieraksta veidošanu 24 stundu režīmā. Mēs piedāvājam dažādu tehnoloģiju videonovērošanas sistēmas birojiem un ražošanas objektiem, kā arī teritorijām ap tiem. Videonovērošanas sistēmu var izmantot gan kā reālā laika pārraudzības sistēmu, gan kā vēstures notikumu restaurēšanas sistēmu. Videonovērošanas sistēma ļauj papildus automātiski analizēt notiekošo kustību, veikt atsevišķas apsardzes funkcijas un nodrošināt tūlītēju atbildīgā personāla informēšanu, ja tiek konstatētas neatļautas darbības.

Videonovērošanas sistēmas iedala analogajās sistēmās, kuras praktiski pašlaik vairs neizmanto, hibrīsistēmās – analogās sistēmas videokamera kombinācijā ar ciparu videoieraksta iekārtām, kā arī interneta protokola (IP) sistēmās, kurās visi sistēmas elementi apstrādā ciparizētu informāciju.

Videonovērošanas sistēmu izvēle tiek veikta, izvērtējot šādus kritērijus: objektā novērojamo telpu un teritoriju apjomu, nepieciešamību veikt automātisku attēla analīzi iespējām izmantot klienta rīcībā esošo infrastruktūru (kabeļu tīkli, datu pārraides tīkli), nepieciešamo attēla kvalitāti, videoierakstu arhīva drošuma pakāpi un saglabāšanas ilgumu, kā arī novērojamo teritoriju raksturojumu – iekštelpas, ārtelpas, apgaismojums, ražošanas apstākļi u.c.

Videonovērošanas sistēmu tīkla veidi tiek iedalīti lokālā tīklā, kas ir viena videoieraksta iekārta ar kameru pieslēgumu, videoierakstu iekārtu tīklā – videoieraksta iekārtas ir ieslēgtas kopējā vai atsevišķā datu pārraides tīklā, kam ir iespējams attālināti pieslēgties, izmantojot datoru, un veikt funkcijas, kuras tiek ierobežotas gan tehniski, gan administratīvi, un uz IP tehnoloģijām bāzētā tīklā, kurā jebkuram tīkla elementam ir iespējams pieslēgties attālināti, izmantojot datoru. Šajā gadījumā ir mazāk tehnisko ierobežojumu, parasti tiek izmantoti administratīvie ierobežojumi.

Videonovērošanas sistēma vislabāko efektu sniedz, ja tā papildus tiek integrēta ar citām drošības sistēmām, piemēram, apsardzes, piekļuves kontroles, ugunsgrēka trauksmes atklāšanas un izziņošanas sistēmām. Šajā gadījumā papildus trauksmes signāliem no citām sistēmām tiek iegūta arī vizuāla notikuma fiksācija, kas ļauj pilnībā restaurēt nesankcionētas rīcības vai neplānota notikuma secību un tajā iesaistītās personas.

Mūsdienās, attīstoties informāciju tehnoloģijām, arī drošības sistēmas ir spērušas milzu soli uz priekšu un spēj piedāvāt tādus risinājumus, kas agrāk šķita tāla nākotne.

No visiem drošības risinājumiem videonovērošana ir vissenākā un izplatītākā metode. Agrāk ar videonovērošanu veica pāris noteiktas funkcijas, kas joprojām asociējas ar neskaitāmiem monitoriem, videokasetēm un apsargu, kuram piemīt unikālas spējas skatīties divdesmit ekrānos vienlaikus. Protams, drošības uzturēšanā cilvēks ir neaizstājams, taču pētījumos ir pierādīts, ka cilvēks jau pēc 22 minūtēm zaudē gandrīz visu uzmanību un nespēj koncentrēties uz vienu noteiktu situāciju. Tas ir risks, ar ko jārēķinās.