Ikvienā objektā – dzīvojamā ēkā, birojā, klientu apkalpošanas centrā un citā sabiedriskā, kā arī rūpnieciskā ēkā ir nepieciešamība pēc elektroapgādes un elektroinstalācijas ierīkošanas. Veicam elektroapgādes tīklu (ar spriegumu līdz 1000 V) projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju, uzturēšanu, kā arī nodrošinām dažādus integrētus risinājumus.

Iekšējā un ārējā elektroapgāde ietver dažādu veidu elektroapgādes risinājumus, kas nodrošina funkcionālu un efektīvu objekta darbību, – apgaismojuma tīklus, iekštelpu un ēku apgaismojumu, spēka tīklus, elektrosadales, zemsprieguma un augstsprieguma kabeļu tīklus, transformatoru punktus, sadales un uzskaites mezglus.

Iekšējās un ārējās elektroapgādes un apgaismojuma iedalījums:

  • elektriskie tīkli un iekārtas (kabeļu un gaisvadu līnijas, sadalnes, sadales iekārtas, transformatori);
  • apgaismojuma tīkli un iekārtas (kabeļu un gaisvadu līnijas, gaismekļi, komutācijas iekārtas, sadalnes);
  • rezerves un avārijas elektroapgāde (UPS jeb nepārtrauktās elektroapgādes iekārtas, ģeneratori kā rezerves vai pamata barošanas avots, no 1,7 kW līdz 400 kW ģeneratoru noma);
  • zibens aizsardzība, pārsprieguma aizsardzība un zemējuma elektroietaises.

Mēs nodrošinām pilnu pakalpojumu ciklu no risinājuma un projektēšanas līdz izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un apkalpošanai, tādējādi ekonomējot klientu laiku un līdzekļus. Darbus sākam ar konsultēšanu un risinājumu izstrādi, veicam arī izpilddokumentācijas sagatavošanu. Vēl nodrošinām elektrisko mērījumu veikšanu, projektēšanu, būvniecību, elektromontāžu, iekārtu ieregulēšanu, iestatījumu veikšanu un nodošanu ekspluatācijā, rekonstrukciju un uzturēšanu. Strādājam visos Latvijas reģionos, tādējādi nodrošinām darbu izpildi ātri un operatīvi. Spējam piedāvāt klientiem optimālākos risinājumus iekārtu cenas, funkciju un kvalitātes ziņā.