Apkures un ventilācijas sistēmas nodrošina veselīgu mikroklimatu telpās.

Veicam apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu projektēšanu, kā arī sistēmu palaišanu un ieregulēšanu atbilstoši standarta LVS EN 12599:2013 prasībām. Sistēmu darbības uzlabošanai veicam to auditus un tehniskos mērījumus. Būvprojektu ekspertīzēs novērtējam projektu kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Piedāvājam:

  • būvprojektu AVK sadaļu izstrādi un ekspertīzi
  • objektu tehnisko apsekošanu
  • dokumentācijas pārbaudi un tehnisko mērījumu veikšanu objektā
  • AVK sistēmu ieregulēšanu atbilstoši projekta datiem un normatīvajiem aktiem
  • risinājumus efektīvai sistēmu ekspluatācijai

Mūsu komandā darbojas inženieri ar pieredzi AVK sistēmu projektēšanā, būvdarbu vadīšanā, sistēmu ieregulēšanā un nodošanā ekspluatācijā. Projektus izstrādājam MagiCad, AutoCad un RFEM vidēs.