Būvniecības projekta izstrādes metode pāriet no 2D vides uz 3D vidi, mainās arī informācijas plūsmas metode. Ikdienas darbā SIA “Citrus Solutions” pielāgo projektus BIM videi, kontrolē BIM procesus, kā arī izstrādā BIM standartus uzņēmumā. 3D vidē būvprojekts ir ne tikai dokumentācija, bet arī digitālo datu kopums, kuru jāprot pareizi koordinēt un klasificēt.

BIM vidē izstrādātie būvprojekti ir strikti organizēta datu plūsma un datu ražošanas
instrukcijas, ievērojot starptautiskos standartus, tādējādi iegūstam visas ar BIM saistītās priekšrocības:

  • BIM serverī bāzētu 3D modelēšanu un kopdarbu (ātrāka projekta izstrāde)
  • savietoto modeļu pārbaudi un sadursmju novēršanu
  • projekta dokumentācijas (iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkumu un rasējumu) automātisku iegūšanu
  • vairāk atvēlēta laika nozīmīgu problēmu risināšanai projektā

Piedāvājam:

  • būvprojektēšanu BIM vidē
  • BIM modeļa izveidi būvniecības vajadzībām: Būvprojekta kļūdu identificēšanu, pārprojektējot to 3D vidē. Darbu veikšanas plāna (DVP) pārbaudi