Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie tīkli nodrošina sanitārtehnisko, higiēnas, ugunsdrošības prasību ievērošanu ēkā, savukārt ārējie un lietus kanalizācijas tīklu risinājumi tiek izstrādāti saskaņā ar vides un pilsētas infrastruktūras iespējām.

Izstrādājam maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu risinājumus, industriālo objektu un auto stāvlaukumu lietus kanalizācijas risinājumus, iekšējo tīklu risinājumus industriālajām, publiskajām un dzīvojamām ēkām. Veicam inženiertīklu tehniskās apsekošanas un sniedzam konsultācijas ēku jaunbūves, atjaunošanas un pārbūves ilgtspējīgiem risinājumiem.

Piedāvājam:

  • ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo (ŪK) un ārējo tīklu (ŪKT) daļu izstrādi
  • ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu projektēšanu
  • lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmu (LKT) daļas izstrādi
  • esošu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehnisko apsekošanu

Projekti tiek izstrādāti BIM vidē, nodrošinot efektīvu sadarbību starp arhitektūras un inženierrisinājumu projektētājiem. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāji strādā AutoCAD, RFEM un MagiCAD vidēs.