Latvijā tiek īstenots ilgtermiņa plāns Latvijas auto ceļu modernizācijai un satiksmes melno punktu izskaušanai, aprīkojot tos ar nepieciešamajām sistēmām – elektrisko apgaismojumu, izgaismotām gājēju pārejām, satiksmes regulēšanu ar luksoforu sistēmām utt. Šajos projektos nozīmīgi ir komunikāciju aizsardzības un izbūves darbi. Veicot ceļu un ielu rekonstrukciju, primārais uzdevums ir esošo komunikāciju aizsardzība. Ja tas saskaņā ar ceļu un ielu tehnisko projektu nav iespējams, notiek esošo komunikāciju pārvietošana, nepalielinot to kapacitāti, lai tādējādi par valsts un ES finanšu līdzekļiem netiktu uzlabota operatoru infrastruktūra.

Gadu gaitā esam veiksmīgi sadarbojušies ar Latvijas lielāko pilsētu domēm un novadu pašvaldībām, projektos piedaloties kā apkašuzņēmēji elektrisko un vājstrāvas komunikāciju tīklu rekonstrukcijas un izbūves darbos, piemēram, realizēti projekti Alūksnē, Jaunmārupē, Krāslavā, Jēkabpilī, Liepājā, Ludzā, Priekulē, Rēzeknē, Daugavpilī, Madonā, Valmierā, Rīgā, Ventspilī un citos novados un pilsētās. Savukārt sadarbībā ar Liepājas domi veikta jaunas tramvaja līnijas izbūve. 2012. un 2013. gadā kopā esam īstenojuši 51 ceļu un ielu komunikāciju projektu par vairāk nekā diviem miljoniem eiro.