Atpakaļ

Detaļas:

 • Klients:

  VAS Starptautiskā lidosta Rīga

 • Periods:

  2010 - 2011

 • Vieta:

  Rīga, Latvija

 • Uzdevums:

  videonovērošanas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas un elektroniskās iekļūšanas sistēmas uzstādīšana, modernizācija, savstarpējās savietojamības nodrošināšana

 • Īstenotie risinājumi:

  videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēma

Apraksts:

Ar šo projektu sākās mūsu sadarbība ar VAS Starptautiskā lidosta Rīga. Līdz 2010. gadam lidosta izmantoja analogās videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas, kas bija vairāku ražotāju iekārtu sadrumstalotas, nebija savstarpēji vienotas un nenodrošināja maksimālu drošības līmeni, kā arī nebija viegli pārvaldāmas. Mēs ieviesām Bosch videonovērošanas vidi, kurā tika integrēti arī iepriekšējās sistēmas elementi. Tika nomainītas aptuveni 200 videokameras, ieviesta vienota piekļuves kontroles sistēma visā lidostā un integrēta ar vairākām lidostas programmatūrām, piemēram, personāla vadības sistēmu. Pieņemot darbā jaunu darbinieku un izsniedzot viņam ID karti, sistēma automātiski nosūta informāciju uz visām darbiniekam pieejamajām vietām, identificējot viņu kā personu, kurai ļauts atrasties konkrētajās vietās, tātad, nodrošinot darbiniekam viņa darba pienākumu pildīšanai nepieciešamās piekļuves. VAS Starptautiskā lidosta Rīga ir lielākais starptautiskās aviācijas uzņēmums Baltijā un šā reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs, kas nodrošina regulāru pasažieru satiksmi, kravas un pasta pārvadāšanu ar civilās aviācijas gaisa kuģiem uz Eiropas un citu pasaules valstu pilsētām, tāpēc jo īpaši nozīmīgi, ka šo sistēmu ieviešana, modernizācija un integrēšana paaugstināja drošības līmeni kā lidostas darbiniekiem, tā pasažieriem, kuru skaits gadā sasniedz pat piecus miljonus. Tāpat arī apmācījām lidostas personālu darbam ar uzstādītajām sistēmām. Sadarbību turpinām vēl joprojām, veicot regulāru sistēmu modernizāciju, kā arī uzturēšanas darbus.