Atpakaļ

Detaļas:

 • Klients:

  SIA Lattelecom

 • Periods:

  2015 - 2017

 • Vieta:

  Rīga, Latvija

 • Uzdevums:

  civilbūve, inženiersistēmu, apkures, ventilācijas un siltumapgādes risinājumi

Apraksts:

Mūsdienu darba organizāciju un stilu, un arī darbiniekus un viņu prasības raksturo mobilitāte un ikdienas pienākumu veidu dažādība. Pasaulē jau kādu laiku varam vērot pakāpenisku darba vides pielāgošanos jaunajam darba stilam un vajadzībām – biroji kļūst draudzīgāki to iemītniekiem, savas funkcionalitātes centrā liekot darbinieka vajadzības un ērtības, lai darbs būtu maksimāli produktīvs. Arvien biežāk tiek izbūvēti biroji, kas pielāgoti darbinieku vajadzībām pēc telpas, saskarsmes un darba resursiem. Lepojamies, ka pirmo patiešām „gudro biroju” visā Baltijā tas gods bijis izbūvēt tieši mums, radot biroju Mettropole divos stāvos uzņēmumā Lattelecom.

Mettropole pamatā ir darba principu izmaiņas, un šīm izmaiņām bija jāpielāgojas arī mums. Ja līdz šim katram bija savs galds, kur strādāt, sanāksmju telpas, kuras izmantot tikšanās laikā un atsevišķi vadītāju kabineti, tad Mettropolē ir krietni lielāka dažādība vietu individuālam darbam, sanāksmju zāļu, tikšanās, kā arī atelpas vietu izvēlē. Šāda veida darba stils un tam paredzētie biroji sākas ar pareizās infrastruktūras izbūvi – darba videi jābūt pielāgotai darbinieku ikdienas mobilitātes prasībām. Pamatvajadzības jebkuram birojam – arī viedbirojam – ir nemainīgas – vajadzīga elektrība, apgaismojums, ventilācija. Taču, lai nodrošinātu visas šīs funkcijas tāda veida funkcionalitātei un darbības veidam, kādu pieprasa Mettropole koncepcija, no mūsu speciālistu puses bija nepieciešama pilnīga domāšanas maiņa – “veco” risinājumu aizmiršana, lai “no tīras lapas” nonāktu pie piemērotākajiem risinājumiem viedā biroja tipa vajadzībām.

Lai biroja grīdas nepārvērstos par “pagarinātāju paradīzi” un lai efektīvi izmantojams būtu ikkatrs biroja stūrītis, pieeju elektrībai – tātad, datoru un telefonu uzlādei –, izbūvējām to grīdas paneļos, esam padarījuši patiešām mobilu. Lai nodrošinātu iespēju piekļūt elektrībai jebkurā biroja vietā, paredzējām iespēju, līdz ar darba vietu pārbīdīšanu, vienkāršā veidā pārvietot arī komunikācijas bez liekas apdares bojāšanas. Arī internets – LAN – atradīsies darbiniekiem zem kājām ar nolūku radīt patiesi ērti lietojamu tīklu. Visu, ko varējām paslēpt, paslēpām zem grīdas, tādā veidā sniedzot maksimālas izpausmes iespējas interjera risinājumos.

Lai nodrošinātu maksimālu komfortu un labus darba apstākļus Mettropolestrādājošajiem, uzstādījām arī īpašu gaisa ventilācijas sistēmu, kuras funkcionalitāte pielāgojama, adaptējoties esošajai videi – ja pēkšņi kādā no telpas zonām atrodas liels cilvēku skaits un gaiss kļūst mitrs, ar pielāgotajām kondicionēšanas un ventilācijas sistēmām, iespējams to ātri un efektīvi novērst, nodrošinot patīkamus un labus darba apstākļus.