Atpakaļ

Detaļas:

 • Klients:

  AS Latvijas Gāze

 • Periods:

  2010 - 2011

 • Vieta:

  Rīga, Latvija

 • Uzdevums:

  projektēšanas darbu veikšana un videonovērošanas sistēmas ierīkošana

 • Īstenotie risinājumi:

  videonovērošana, datu pārraide

Apraksts:

Izstrādājām tehnisko projektu un veicām videonovērošanas sistēmas modernizācijas darbus trijos AS Latvijas Gāze objektos. Ar ciparu sakaru kanālu ierīkošanu un videonovērošanas sistēmas organizēšanu AS Latvijas Gāzeobjektos uzsākām mūsu veiksmīgo sadarbību ar jaunu ražotāju DAN Communications, kurš piegādāja unikālu datu pārraides iekārtu, kas bija paredzēta interneta pārraidīšanai, izmantojot jau esošos AS Latvijas Gāzeieguldītos kabeļus. Esošo kabeļu izmantošana bija jau sākotnējs klienta uzstādījums, tāpēc, lai projekts tiktu sekmīgi īstenots, svarīga bija atbilstošu iekārtu izvēle. Arīdzan ātrgaitas internets tika nodrošināts ar šīs iekārtas palīdzību. Videonovērošanas sistēmas parasti tiek izvēlētas, izvērtējot objektā novērojamo telpu un teritoriju apjomu, nepieciešamību veikt automātisku attēla analīzi, iespējas izmantot klienta rīcībā esošo infrastruktūru (kabeļu tīklus, datu pārraides tīklus), nepieciešamo attēla kvalitāti, videoierakstu arhīva drošuma pakāpi un saglabāšanas ilgumu, kā arī novērojamo teritoriju raksturojumu ― iekštelpas, āra telpas, apgaismojumu, ražošanas apstākļus u. c. Šajos objektos uzstādījām interneta protokola (IP) videonovērošanas sistēmas, kurās visi sistēmas elementi apstrādā cipariskotu informāciju, tādējādi nodrošinot daudz kvalitatīvāku kameru darbību.