Atpakaļ

Detaļas:

 • Klients:

  SIA Lattelecom; gala pasūtītājs – NATO Tehniskās apkopes un apgādes aģentūra NAMSA

 • Periods:

  2006 - 2008

 • Vieta:

  Latvija

 • Uzdevums:

  Latvijas jūras novērošanas sistēmas izveide

 • Īstenotie risinājumi:

  pievedceļu un torņu izbūve, komunikāciju kanalizāciju izbūve, konteineru uzstādīšana, ģeneratoru piegāde un uzstādīšana, elektroenerģijas pieslēgumu izbūve, drošības sistēmu instalācija

Apraksts:

Esam līdzdarbojušies Aizsardzības ministrijas pasūtītajā Jūras novērošanas sistēmas (JNS) projektā, tā ietvaros nodrošinot tehniskās novērošanas punktu izbūvi gar Latvijas piekrasti. Jaunā JNS ir spējīga savienot divu pamatfunkciju izpildi – civilās funkcijas, piemēram, krasta apsardzes uzdevumus, cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus jūrā, jūrā notikušu avāriju seku un piesārņojuma ar naftas produktiem likvidēšanu, ekoloģisko uzraudzību u. c., un militārās funkcijas – teritoriālo ūdeņu aizsardzību, kā arī citus militāros uzdevumus. Lai nodrošinātu pārklājumu gar 500 kilometru garo Latvijas piekrasti, projekta ietvaros tika rekonstruēts viens un uzbūvēti 12 jauni stacionāri tehniskās novērošanas punkti ar uztveres sensoriem un diennakts redzamības videokamerām, kā arī iegādātas divas mobilās stacijas.